Szybki kontakt: +420 736 760 921 (Pon-Piątek 9-17) - bez SMS
0,
Cena całkowita: 0 zł
Kup więcej 350 zł
i masz DARMOWĄ wysyłkę!

REGULAMIN REKLAMACJI

REGULAMIN REKLAMACJI

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu dostawy towaru towar obejrzeć i w razie stwierdzenia wad w terminie 5 dni poinformować sprzedającego.
Zgłoszenia wad wykrytych kupujący musi dokonać w formie pisemnej (e-mailem) w terminie 5 dni od otrzymania towaru. W zgłoszeniu pisemnym kupujący powinien opisać stwierdzone wady. Opisać o jakie wady chodzi i jak się objawiają. Zgłoszenie w formie pisemnej kupujący prześle na adres siedziby sprzedającego.
Do reklamacji należy dołączyć kopię faktury opiewającej na towar, którego zgłoszenie dotyczy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem towaru, właściwości funkcyjne i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów podobnie jak szkód powstałych w wyniku nieprawidłowej manipulacji. Wystąpienia tego rodzaju wad nie obejmuje udzielona gwarancja.
Sprzedający zobowiązany jest do przekazania klientowi w terminie trzech dni od otrzymania reklamacji o sposobie załatwienia reklamacji.
O reklamacji bezzwłocznie po jej wysłaniu prosimy o poinformowanie nas e-mailem: obchod@swis-shop.cz , lub telefonicznie +420 736760921 w godzinach 9:00 -17:00.

Prawa i obowiązki sprzedającego

Sprzedający ma obowiązek zrealizowania zamówienia i przesłania zamówionego towaru na adres podany w zamówieniu w terminie pięciu dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia, jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej; w przypadku płatności z góry na rachunek w terminie pięciu dni roboczych od daty przyjęcia płatności. Jeżeli nie będzie możliwe dokonanie wysłania towaru w tym terminie, sprzedawca poinformuje klienta o tym fakcie wysyłając informację na adres e-mail podany na zamówieniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane w zamówieniu są niepełne lub wzbudzają wątpliwość o rzeczywistej chęci dokonania zamówienia przez klienta. O odmowie realizacji zamówienia prześle zawiadomienie na adres e-mail klienta.
Jeżeli kupujący skorzysta z prawa dokonania zwrotu towaru (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży) na podstawie przepisów Ustawy nr 367/2000 Dz. U., sprzedawca zwróci za zwrócony towar kwotę zapłaconą przez klienta w terminie 28 dni od daty dostarczenia zwrotu towaru na adres sprzedawcy. Sprzedawca nie zwraca kosztów przesyłki pocztowej i kosztów opakowania.
Sprzedający zobowiązuje się, że dane osobowe udostępnione mu przez kupującego nie udostępni osobom trzecim. Na żądanie klienta sprzedający usunie dane z bazy danych klientów. Oprócz danych niezbędnych do prowadzenia księgowości i ewidencji podatkowej, którą sprzedający z mocy ustawy prowadzi.

Prawa i obowiązki kupującego

Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionego i przesłanego towaru oraz do dokonania zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar oraz innych opłat (koszty przesyłki, opakowania, opłata za pobranie) wymienionych w wiążącym zamówieniu. Jeżeli klient nie odbierze towaru od doręczyciela, sprzedający będzie dochodził od klienta kosztów związanych z zamówieniem!
Kupujący poda właściwe i prawdziwe dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Na podstawie przepisów Ustawy nr 367/2000 kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od przejęcia towaru.
Po stronie kupującego powstaje prawo do otrzymania zwrotu zapłaconej sumy za towar.
Zwrócony towar nie może być uszkodzony lub w inny sposób pozbawiony pierwotnej wartości.
Nośników DVD nie można zwracać !

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeżeli bezpośrednio po otrzymaniu towaru stwierdzisz, że towar z dowolnych powodów Tobie nie odpowiada, masz możliwość bez podawania przyczyny dokonać zwrotu towaru a pieniądze zostaną natychmiast odesłane przelewem bankowym.

Warunkiem zwrotu pieniędzy jest

Towar musi być w stanie nienaruszonym, z oryginalną ceną, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, dobrze zapakowany, gotowy do dalszej sprzedaży..
Klient musi dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Do zwracanego towaru musi być dołączona faktura (kopia) wystawiona przez SWIS-SHOP.PL i formularz zwrotu towaru.

Reklamacje należy przesyłać za pośrednictwem normalnej paczki pocztowej, przesyłka za pobraniem nie zostanie odebrana!!!
Reklamacje należy przesyłać na adres: SWIS-SHOP- LIP Distribution s.r.o., Masarykova 2312/65, Ústí nad Labem 400 01

Do góry